Bestelling & Levering

Levering en uitvoering

  1. QLUO zal uw bestelling met grootse zorgvuldigheid in behandeling nemen.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan QLUO kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 13 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal QLUO de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. 
    Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
    De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal QLUO het bedrag dat de consument betaalt heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij QLUO tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan QLUO bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Verzendkosten
Bij QLUO betaalt u geen verzendkosten! Wij nemen deze kosten voor onze rekening.

Levertijd
Uw bestelling word rechtstreeks bij onze leverancier besteld en direct aan u geleverd. QLUO heeft hier bewust voor gekozen om zo de transport- en opslagkosten te minimaliseren.  Hierdoor kunnen wij onze prijzen erg laag houden.
Deze voordelige manier van verzenden betekent wel dat de levertijd iets langer is dan u wellicht gewend bent. De gemiddelde levertijd bedraagt 10-20 dagen, voor leveringen naar België is dit 15 - 45 dagen.
Diamond paintings in een formaat vanaf 60cm hebben een levertijd van 20-30 dagen.

Om deze levertijd te evenaren is het mogelijk dat uw bestelling in meerdere pakketten word verzonden.